Finančný príspevok na stravu láka viac, ukázal prieskum

Dátum: 16. apríla 2021

Legislatívna novinka, ktorá vzbudila záujem u mnohých zamestnancov naprieč Slovenskom – aj tak by sa dala opísať možnosť nechať si od zamestnávateľa vyplácať finančný príspevok na stravu namiesto doterajších gastrolístkov.

Od 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce rozšírila možnosť pre zamestnávateľov, ako si splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. K doterajším možnostiam pribudla ďalšia, a to poskytnutie finančného príspevku na stravovanie. Môžu ho dostávať zamestnanci v prípade, že im strava nie je poskytovaná v stravovacom zariadení zamestnávateľa, v inom blízkom stravovacom zariadení alebo ju zamestnávateľ nezabezpečuje inou stanovenou formou.

Zamestnanec má teda aj naďalej možnosť ponechať si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu doposiaľ jeho zamestnávateľ prispieval na stravovanie. Alebo mu jeho zamestnávateľ po novom vyplatí 55 % z hodnoty stravného lístka tak, že mu prispeje na stravovanie peňažnou formou.

Zamestnanci uprednostňujú peniaze na stravu

Prax ukazuje, že práve táto alternatíva, teda finančný príspevok na stravu, je pre zamestnancov príťažlivejšia. Ukázali to výsledky online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci s nárokom na príspevok na stravu. Z tých, ktorí už dostali na výber, uprednostnila finančný príspevok väčšina, 57 % zamestnancov. 

Čo je dôležité vedieť

Nie všetci zamestnanci však majú okamžitú možnosť výberu medzi príspevkom a stravnými lístkami. Niektorí zamestnávatelia k tomu už pristúpili, iní majú možnosť odložiť poskytovanie finančného príspevku až do konca tohto roka. Umožňuje im to tzv. prechodné obdobie. Od 1. januára 2022 je však už povinnosťou každého zamestnávateľa dať na výber zamestnancovi, či chce dostávať stravné lístky alebo príspevok na stravovanie.

Ak sa zamestnanec rozhodne pre niektorú z možností, svoju voľbu nahlási zamestnávateľovi, ktorý ju musí akceptovať. Jeho jediným právom v tejto oblasti je určiť svojim zamestnancom pravidlá výberu, a to napríklad formou interného predpisu. Dôležité je vedieť, že ak sa raz zamestnanec rozhodne pre jednu z alternatív, ďalšiu zmenu bude môcť urobiť ažpo 12-tich mesiacoch od svojho rozhodnutia. Ak sa rozhodne pre finančný príspevok, ten mu bude vyplácaný navyše ku mzde. Je to teda opačná situácia ako pri stravnom lístku, kedy sa príspevok zamestnanca z jeho mzdy zráža.

Peňažný príspevok má výhody

Vybrať si peňažný príspevok na stravu má nesporné výhody, poskytuje zamestnancovi väčšiu slobodu v tom, kde a ako sa stravovať. V peňaženke bude mať hotovosť alebo zaplatí platobnou kartou, obidva spôsoby, na rozdiel od stravných lístkov, akceptujú všade. Sloboda v rozhodovaní kde sa najesť a čo si kúpiť je neporovnateľnejšie väčšia.

Ak chcete zistiť o podmienkach výberu medzi rôznymi formami, akými môže zamestnávateľ prispievať na stravu či o výhodách samotného peňažného príspevku na stravu viac, navštívte stránku www.pravdaogastracoch.sk