Finančný príspevok na stravu preferujú mnohí. Aj pre tieto dôvody

Zdroj: pluska.sk, Autor: SAMO

Dátum: 28. mája 2021

Zdroj: SAMO

Zdroj: Zdroj: SAMO

Finančný príspevok na stravu ľudia obľubujú, obzvlášť tí s vysokoškolským vzdelaním a z väčších miest, ukázal prieskum medzi zamestnancami.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že nechať si od zamestnávateľa vyplácať peňažný príspevok na stravu je pre zamestnancov zaujímavou voľbou. „Príspevok v peňažnej forme, či už v hotovosti alebo prevodom na účet im poskytuje väčšiu slobodu a širšie možnosti výberu pri stravovaní. Napríklad, ak uprednostňujú kúpu jedla či potravín online, kde platba hotovosťou, ale najmä platobnou kartou sú preferovanými alebo často aj jedinými spôsobmi úhrady,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Kúpiť si jedlo či potraviny online, či už z pohodlia domu alebo pracoviska a nechať si ho priviezť donáškovou službou je najmä v mestách obľúbenou a využívanou možnosťou. „Uvedený spôsob poskytuje široké možnosti výberu jedál, výhodné ceny a časovú variabilitu. Pre množstvo zamestnancov je preto, vzhľadom na spôsob platieb v online priestore, peňažný príspevok na stravu ideálnou voľbou,“ upozorňuje M. Krajčovič.

Obchodné reťazce združené v SAMO patria medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku s približne 30 tisíc zamestnancami. Problematika výberu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu sa ich preto bezprostredne týka. O to viac, že okrem toho musia prijímať od zákazníkov aj platby v podobe stravných lístkov. Ich emitentom, teda spoločnostiam, ktoré ich vydávajú, pritom ročne za ich spätný výkup zaplatia približne 15 miliónov eur. Stravné lístky tak pre obchodníkov predstavujú mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž. Možnosť zamestnancov vybrať si okrem stravných lístkov aj finančný príspevok na stravu preto privítali.

Možnosť výberu schválila Národná rada SR v novele Zákonníka práce, ktorá za stanovených podmienok umožňuje zamestnancom od 1. marca 2021 vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami. Výber je možné uskutočniť do 31. decembra 2021 a potom každoročne prehodnotiť.

Ak chcete zistiť o podmienkach výberu medzi rôznymi formami, akými môže zamestnávateľ prispievať na stravu či o výhodách samotného peňažného príspevku na stravu viac, navštívte stránku www.pravdaogastracoch.sk