Peniaze na stravu namiesto gastrolístkov. Taká je voľba väčšiny zamestnancov

Dátum: 16. apríla 2021

Konečne to prišlo.  Od 1. marca majú zamestnanci možnosť vybrať si, či budú dostávať stravné lístky alebo dostanú príspevok na stravu vo forme finančného príspevku. Zisti, ako môžeš svoj finančný príspevok na stravu získať a aké sú povinnosti tvojho zamestnávateľa. 

Novela Zákonníka práce priniesla okrem iného aj novinku týkajúcu sa zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Zamestnávatelia si totiž museli plniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Buď im ho poskytli vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo inou formou, napríklad cateringom alebo donáškou jedla. Ak takú možnosť nemajú, tak prostredníctvom stravných poukážok (gastrokarty). A práve týmto zamestnancom je od 1. marca 2021 určená na výber aj ďalšia možnosť – finančný príspevok na stravovanie. Ten im patrí v rámci pracovnej zmeny, ak pracujú viac ako 4 hodiny. Podmienky na poskytnutie príspevku na stravu zostávajú rovnaké ako pri zabezpečení stravovania.

Prax najnovšie ukazuje, že o nový príspevok na stravu je medzi ľuďmi záujem. Podľa prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorého cieľovou skupinou boli práve zamestnanci s nárokom na príspevok na stravu, až 57 % si vybralo finančný príspevok. Ten je v podstate iba peňažnou alternatívou k stravovacej poukážke. Preto naďalej platí, že aj finančný príspevok musí zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi za deň, keď mu vznikne nárok na zabezpečenie stravovania.

Príspevok musí byť poskytovaný nediskriminačne a je aj výhodný

Zamestnávateľ sa v tejto oblasti musí zariadiť tak, aby boli obidve formy – stravný lístok aj peňažný príspevok – časovo zjednotené. Znamená to, že zamestnanci, ktorí si vybrali formu finančného príspevku na stravovanie, nemôžu byť akokoľvek diskriminovaní voči tým, ktorí majú naďalej stravné poukážky. S finančným príspevkom zamestnanec získa väčšiu slobodu, keďže platiť za obed či potraviny už bude reálnymi peniazmi, nie účelovo viazanými poukážkami.

Máš aj ty nárok na finančný príspevok na stravu?

Právo na výber majú všetci zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo inom stravovacom zariadení, prípadne ho neposkytuje ani inou formou. Inými slovami, ak patríš medzi tých, ktorým zamestnávateľ doteraz poskytoval stravné lístky, máš právo výberu. Dôležité je vedieť, že možnosť voľby medzi stravnými poukážkami a peňažným príspevkom na stravovanie je výlučne tvojou voľbou ako zamestnanca. Zamestnávateľ do nej nemôže vstupovať ani nijako ovplyvňovať výber. Môže však zamestnancom určiť pravidlá výberu, napríklad formou interného predpisu.Ak chceš zistiť viac o podmienkach výberu medzi rôznymi formami, akými môže zamestnávateľ prispievať na stravu, či o výhodách samotného peňažného príspevku na stravu, navštív stránku www.pravdaogastracoch.sk.