Peniaze na stravu sú väčším lákadlom než gastrolístky

Dátum: 16. apríla 2021

Od 1. marca tohto roku dostali zamestnanci na výber, akou formou im má zamestnávateľ prispievať na stravu. Či chcú využiť novú možnosť a nechať si vyplácať rovno peniaze, alebo zostanú pri stravných lístkoch, respektíve gastrokarte. Ukazuje sa, že ľudia oceňujú výhody, ktorá im prináša legislatívna novinka. Podľa prieskumu, väčšina z tých, ktorí už dostali na výber, dala prednosť práve peňažnému príspevku.

Podľa prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci s nárokom na príspevok na stravu, až 57 % si vybralo práve peňažný príspevok.  Ako sa uvádza v stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, peňažný príspevok na stravovanie je finančná alternatíva k stravovacej poukážke. To znamená, že tí zamestnanci, ktorí si vyberú peňažný príspevok na stravu nemôžu byť nijako znevýhodnení oproti tým, ktorým sa naďalej poskytujú stravovacie poukážky. Naopak, s peňažným príspevkom môžu získať viacero výhod. Zamestnávateľ im už nebude zrážať zo mzdy príspevok na stravný lístok, ale ku mzde im pribudne suma, na ktorú majú nárok. Nehovoriac o tom, že s peňažným príspevkom získajú aj omnoho väčšiu slobodu v stravovaní, keďže už viac nebudú platiť účelovo viazanými poukážkami, ale peniazmi.

Kto si môže vyberať

V zásade platí, že všetci tí zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo inom stravovacom zariadení. Zjednodušene, ak vám doteraz zamestnávateľ poskytoval stravné lístky, máte právo výberu.  Dôležité je vedieť, že možnosť voľby medzi stravnými lístkami a peňažným príspevkom na stravovanie je výlučne vašou voľbou. Zamestnávateľ vám do nej nemôže hovoriť, môže však určiť pravidlá výberu, napríklad formou interného predpisu.

Ak chcete zistiť o podmienkach výberu medzi rôznymi formami, akými môže zamestnávateľ prispievať na stravu či o výhodách samotného peňažného príspevku na stravu viac, navštívte stránku www.pravdaogastracoch.sk