Slovenská aliancia moderného obchodu podporuje zrovnoprávnenie rôznych foriem stravovania

Zdroj: Slovenská aliancia moderného obchodu

Dátum: 22. júna 2021

Zdroj: SAMO

Zdroj: Zdroj: SAMO

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) podporuje zmenu Zákonníka práce, ktorej cieľom je odstránenie vzniknutej nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania a zjednodušenie administratívy pre zamestnávateľov.

„SAMO dlhodobo komunikuje potrebu zrovnoprávnenia podmienok pre všetky formy podpory stravovania zamestnancov. Ostatnou novelizáciou ZP sa tento zámer úplne nepodarilo dosiahnuť. Preto vítame a podporujeme snahu skupiny poslancov NR SR o nápravu súčasného stavu, ktorý naďalej zvýhodňuje stravné lístky pred finančnou hotovosťou na stravu. Na základe toho sa, vďaka poplatkom,  obohacujú emitenti stravných lístkov, ktorí nimi neúmerne zaťažujú zamestnávateľov,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.

SAMO, ktorého členovia zamestnávajú spolu viac ako 30 tisíc ľudí, a ktorí zároveň inkasujú platby od zákazníkov aj v podobe stravných lístkov, zaplatia iba na províziách pre emitentov stravných lístkov každoročne približne 15 miliónov eur. „Tieto peniaze by sme vedeli presmerovať do omnoho užitočnejších oblastí, napríklad na zvyšovanie platov našich zamestnancov alebo nové investície, z ktorých by mali prospech všetci naši zákazníci po celom Slovensku,“ upozorňuje Martin Krajčovič.

SAMO upozorňuje, že zrovnoprávnenie rôznych foriem podpory stravovania zamestnancov pomôže nielen obchodu, ale všetkým zamestnávateľom, vrátane ťažko skúšanému gastrosektoru, pre ktorý poplatky emitentom stravných lístkov takisto predstavujú mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž.